jueves, 29 de enero de 2015

Odoo: enpresa kudeaketarako software askea.

Produkzioaren programazioa moduluak enpresaren kudeaketari lotutako hainbat kontzeptu lantzen ditu, besteak beste biltegiaren kudeaketa, material beharren planifikazioa edo ekoizpen aginduen planifikazioa, programazioa eta jarraipena. Lan hauek egiteko, MRP edo ERP izeneko kudeaketa softwareak erabiltzen dira eta beraien helburua da enpresaren ohiko atazak ahalik eta modu errazenean betetzea (erosketak, salmentak, biltegiratzea, tailerreko lanak, fakturazioa, …).

Software hauen hastapenetan, merkatuan topatu genitzakeen tresna guztiak ordainpeko lizentzia pribatibopean banatzen ziren. Gaur egun ere, horrelako software asko eskaintzen zaizkigu, bai enpresa handiei bideratuak (adib.: SAP Business Suite edo Oracle e-Business Suite), baita enpresa txiki eta ertainetara bideratuak (adib.: Microsoft Dynamics, I68 enpresaren Izaro edo Ibermática taldearen RPS).

Baina, azken 10 urteetan, MRP/ERP motako eta software askearen modeloan oinarritutako hainbat proiektu sortu dira (http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Software_ERP). Hauen artean, Odoo aplikazioa aukeratu dugu. Komeni da esatea software honen garapena 2000. urtean hasi zela TinyERP izena zuelarik eta 2009 eta 2014 artean OpenERP izena hartu zuela.

Zergatik Odoo?


https://www.odoo.com/
Enpresarako softwarea aukeratzeko garaian, hainbat alderdi hartu behar dira kontuan, besteak beste kostua, negozioaren beharretara egokitzea eta horniketa enpresak eskainitako zerbitzuak. Eskolak emateko softwarea aukeratzean, ordea, ezaugarri hauek baloratu ditugu:

 • Aplikazioaren oinarri teknologikoa: ohiko sistema eragile guztietan instalatu daiteke eta mugikorretan edo tablet-etan erabiltzeko App-ak daude.
 • Beste edozein ERP-etan bezala, enpresaren departamentu desberdinetan erabiltzeko moduloak ditu (kontabilitatea, proiektuak, salmentak, giza baliabideak), eta, beraz, ikastetxean eskaintzen den beste modulo batzuetan erabili daiteke.
 • Alde negatibo bat aipatzekotan, esan behar da Python lengoaian garatuta dagoenez, zerbitzari birtual pribatu bat behar duela, eta, beraz,  instalazioa garestiagoa dela PHP-n oinarritutako aplikazioekin alderatuta.

Baina ezaugarri teknologikoak aztertzeaz gain, eskolak emateko garrantzitsuak diren beste ezaugarri batzuk hartu behar dira kontuan. Esparru honetan, Odoo aplikazioak aukera interesgarriak eskeintzen ditu:

 • Irakasleei bideratutako dokumentazioa eskaintzen du eta, beraz, tresna eskoletan erabiltzea errazagoa da.
 • Irakasleentzako foro bat dago, eta bertan plazaratu ditzakegu dudak edo hezkuntzarako materiala eta esperientziak.
 • Ikastetxeei dohainik eskaintzen die bere zerbitzarien erabilera; beraz, nahikoa da Internetera atzipena izatea aplikazioa erabili ahal izateko.

2014/15 ikasturtean egindako erabilera


Aplikazioa aurten Produkzioaren Planifikazioa izeneko moduloan erabili da, Unitate Didaktiko hauetan hain zuzen:

 • Stock-en kudeaketa: Eskolako tailerreko tresna biltegian existitzen diren datuak inportatu dira eta aztertu da zein datukin osatu beharko lirateke proktuktu horiek komertzializatu ahal izateko (kostuak, salneurriak, epeak, kokapenak, ...).
 • MRP: produktu batzuen ekoizpena kudeatzeko beharrezkoak diren datuak sartu dira aplikazioan, hain zuzen: materiale zerrendak, sortei buruzko arauak, entrega epeak eta ekoizpen ibilbidea. Horrela, MRPI eta MRPII metodologietan erabiltzen diren kontzeptuak praktikara eraman dira.
 • Proiektuen kudeaketa: adibide txiki bat landu da, eta, paraleloan, proiektuen kudeaketan espezializatutako aplikazio batekin alderatu da. Horrela, software bakoitzaren abantailak eta desabantailak aztertu ahal izan dira.

Bidean, ikasleek geroz eta autonomia handiagoa lortu dute eta ikastaroaren amaiera aldeko atazak betetzeko, aplikazioaren dokumentazioa erabili dute (webgunea eta bideotutorialak) eta tutorial txiki batzuk prestatu ahal izan dituzte. Datorren ikasturteari begira lan hildo hauetan sakontzea espero dugu eta interesgarria ikusten dugu aplikazioa beste modulo batzuetan erabiltzea.

Odoo: software libre para la gestión empresarial.

En el módulo de Programación de la Producción se trabajan conceptos como la gestión de almacén, la planificación de necesidades de materiales o la planificación, programación y seguimiento de órdenes de fabricación en el taller. Este tipo de actividades se suelen hacer mediante aplicaciones de gestión que, bajo las siglas MRP o ERP, se encargan de gestionar el día a día de la empresa (compras, ventas, almacén, taller, facturación, …).

Históricamente, este tipo de software se ha distribuido bajo licencias privativas de pago, y en el mercado podemos encontrar muchas opciones, desde los grandes paquetes como SAP u Oracle hasta paquetes pensados para Pymes como Microsoft Dynamics o alguna de las aplicaciones desarrolladas en empresas de nuestro entorno (Izaro de I68 , RPS de Ibermática , ...).

También podemos encontrar soluciones MRP/ERP desarrolladas bajo el modelo de software libre (http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Software_ERP). Uno de los proyectos con más años de historia es Odoo: el desarrollo de este proyecto comenzó en el año 2000 bajo el nombre Tiny ERP y desde el 2009 al 2014 se ha distribuido bajo el nombre OpenERP.

¿Por qué Odoo?


https://www.odoo.com/
A la hora de elegir un ERP para la empresa, es necesario analizar aspectos como el coste, la adecuación a las necesidad del negocio y el servicio dado por la empresa proveedora. Sin embargo, a la hora de elegir este software para el uso en clase, hemos valorado positivamente estos aspectos:

 • Base tecnológica de la aplicación: se dispone de versiones instalables en los principales SO y existen Apps para móvil/tablet.
 • Como cualquier aplicación ERP, dispone de módulos para diferentes departamentos de la empresa (contabilidad, proyectos, ventas, recursos humanos) y, por lo tanto, se puede utilizar en otros módulos.
Como punto en contra, cabe mencionar que, al estar desarrollado en Python, requiere un servidor virtual privado para instalar la aplicación, por lo que la instalación es más cara que en aplicaciones basadas en PHP.

Pero más allá de consideraciones tecnológicas, es necesario dar importancia a las oportunidades educativas de la aplicación. En este sentido, Odoo es una aplicación muy interesante por varios motivos:

 • Dispone de documentación orientada a docentes para facilitar el uso en el aula.
 • Dispone de una comunidad de docentes muy activa, donde es posible consultar dudas, o compartir material educativo y experiencias docentes.
 • Ofrece gratuitamente a los centros educativos alojamiento en sus servidores, por lo que basta con disponer de conexión a Internet para empezar a utilizar la aplicación.

Uso en el curso 2014/15


Durante este curso se ha utilizado en el módulo de Planificación de la Producción, concretamente en las siguientes Unidades Didácticas:

 • Gestión de almacén: se ha realizado una práctica en la que se han importado los datos existentes en almacén de herramientas del taller del centro, y se ha analizado la información a completar para poder comercializar dichos productos (costes, precios, plazos, ubicaciones, …).
 • MRP: se han introducido en la aplicación varios productos con sus listas de materiales, política de lotes, plazos de entrega y rutas de producción, de modo que se han podido experimentar de forma práctica los conceptos de las metodologías MRP I y MRP II.
 • Se ha hecho una pequeña práctica de gestión de proyectos y se ha comparado con una aplicación en Software Libre específica de gestión de proyectos, para poder comparar los planteamientos de las dos aplicaciones y las ventajas e inconvenientes de cada una.
En este camino, los estudiantes han ido ganado en autonomía, de modo que al final del curso han sido capaces de consultar la documentación de la aplicación (web y videotutoriales) y de crear sus propios mini-tutoriales. De cara al curso que viene se espera poder seguir profundizando en esta línea de trabajo y extendiendo el uso de la aplicación a otros módulos impartidos en el centro.