jueves, 3 de diciembre de 2015

PROYECTO DE URRATS BAT

El departamento de mecánica colabora con un proyecto de una antigua alumna del centro mediante Urrats Bat con la colaboración de Tkgune en la realización de unos moldes, los cuales se han mecanizado en el dpto. de mecánica con la fresadora de Alta Velocidad y la creación del programa de CAM con el software NX 10.

lunes, 16 de noviembre de 2015

VISITA A LA EMPRESA AMPO

Los alumnos de 2DF3, el pasado jueves día 12 de Noviembre, con los profesores J.L. Ormaetxea y X. Rosas realizaron una visita a la empresa AMPO ubicada el Idiazábal.
La visita comenzó con una pequeña charla informativa sobre el funcionamiento de los distintos sectores que conforman la empresa. Tras la charla, se visitó distintas zonas de la empresa como son el almacén de moldes, realización de los modelos de poliestireno, así como el proceso completo que se realiza con las piezas, desde su diseño en la oficina técnica hasta la obtención del producto final (Texto Africa Aznar, 2DF3)

Alumnos en la entrada de la empresa con el profesor J.L. Ormaetxea (Foto: Maialen García, 2DF3)

miércoles, 4 de noviembre de 2015

Ejercicio Halloween

Con motivo de la fiesta de Halloween del pasado fin de semana, los alumnos de grado medio de 1ME2, han realizado manualmente con chapas de metal, unas figuras con motivos de la fiesta.
El dibujo que escojamos se pega en la chapa para posteriormente cortarlo a sierraDespués de cortarlo, se liman las esquinas que hayan quedado
Posteriormente se despega el dibujo y se lijan las dos caras para que quede vistoso
 


Se pueden colgar del techo
O apoyar en un soporte y con unas velas por detrás hagan la sombra de la figura

 

Alumnos y profesores de 1ME2 con los ejercicios

Halloween egindako ariketa

Aurreko asteburuko Halloween festa dela eta 1ME2ko gradu ertaineko ikasleek eskuz egin dituzte festari buruzko figura batzuk metaleko txapen bitartez.
Aukeratutako marrazkia txapan itsatsi eta zerrarekin mozten da
Moztu ondoren soberan dauden ertzak limatu behar dira
Marrazkia askatu eta bi aurpegiak lixatu itxurosoagoa uzteko

Sabaiatik zintzilikatu daitezke
Edo euskarri bat jarri eta kandela jarri atzetik

Hona hemen irakasle eta ikasle taldea

viernes, 2 de octubre de 2015

SOLID EDGE ST8

Mekanikako departamentuko Luis García irakasleak Elgoibarreko Pixel Sistemas enpresara joan zen aurreko irailak 3an Solid Edge softwarearen ST8 bertsioaren funtzionalitate berriak aztertze zuen ikastaro bat egiteko.

Programa hori Diseinuko zikloan sakonean lantzen da (lehen eta bigarren mailan) eta oinarrizko erabilera bat egiten da Mekanizazioko zikloan eta Produkzioaren Programazioko zikloan.

Bestalde, 90 orduko Hobetuz ikastaro bat laster ekainiko da; ikastaro honetan, diseinua modu "ordenatuan" erabiltzeko gidak emango dira eta moldeentzako modulua gainbegiratuko da (Mold Tooling).

Solid Edge ST8ko berritasunak

Diseinu sinkronoaren xedea

Patroien antzematea

Produktibitatea multzoak egiterakoan

sábado, 5 de septiembre de 2015

SOLID EDGE ST8

El profesor del Dpto de Mecánica, Luis García, acudió el pasado 3 de Septiembre al curso para ver las novedades de la versión ST8 del programa de Diseño de Solid Edge, dicho curso fue impartido en las instalaciones de PIXEL SISTEMAS en Elgoibar.
Dicho programa se usa en el ciclo de Diseño (primer y segundo curso), y unos breves conocimientos en los ciclos de Mecanizado y Producción de Mecanizado.
Además se va a ofertar próximamente un curso de Hobetuz de 90 horas en el cual se vera dicho programa para diseñar en modo "ordenado" y unas pinceladas del modulo de Moldes (Mold Tooling).

Novedades del Solid Edge ST8

Intención de Diseño Sincrona

Reconocimiento de Patrones

Productividad en Conjuntos

lunes, 18 de mayo de 2015

Charla sobre Solid Edge Síncrono ST7

Con motivo de la Semana de la FP, el pasado 15 de Mayo, Jonathan García, de PIXEL SISTEMAS, impartió una charla de dos horas sobre la tecnología Síncrona de Solid Edge.

Los alumnos del ciclo de Diseño, pudieron ver "in situ" las posibilidades de este programa a la hora de trabajar con solidos y conjuntos importados de otros sistemas CAD para modificarlos sin problema.


Además PIXEL SISTEMAS puso en su web dicha noticia.


jueves, 29 de enero de 2015

Odoo: enpresa kudeaketarako software askea.

Produkzioaren programazioa moduluak enpresaren kudeaketari lotutako hainbat kontzeptu lantzen ditu, besteak beste biltegiaren kudeaketa, material beharren planifikazioa edo ekoizpen aginduen planifikazioa, programazioa eta jarraipena. Lan hauek egiteko, MRP edo ERP izeneko kudeaketa softwareak erabiltzen dira eta beraien helburua da enpresaren ohiko atazak ahalik eta modu errazenean betetzea (erosketak, salmentak, biltegiratzea, tailerreko lanak, fakturazioa, …).

Software hauen hastapenetan, merkatuan topatu genitzakeen tresna guztiak ordainpeko lizentzia pribatibopean banatzen ziren. Gaur egun ere, horrelako software asko eskaintzen zaizkigu, bai enpresa handiei bideratuak (adib.: SAP Business Suite edo Oracle e-Business Suite), baita enpresa txiki eta ertainetara bideratuak (adib.: Microsoft Dynamics, I68 enpresaren Izaro edo Ibermática taldearen RPS).

Baina, azken 10 urteetan, MRP/ERP motako eta software askearen modeloan oinarritutako hainbat proiektu sortu dira (http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Software_ERP). Hauen artean, Odoo aplikazioa aukeratu dugu. Komeni da esatea software honen garapena 2000. urtean hasi zela TinyERP izena zuelarik eta 2009 eta 2014 artean OpenERP izena hartu zuela.

Zergatik Odoo?


https://www.odoo.com/
Enpresarako softwarea aukeratzeko garaian, hainbat alderdi hartu behar dira kontuan, besteak beste kostua, negozioaren beharretara egokitzea eta horniketa enpresak eskainitako zerbitzuak. Eskolak emateko softwarea aukeratzean, ordea, ezaugarri hauek baloratu ditugu:

 • Aplikazioaren oinarri teknologikoa: ohiko sistema eragile guztietan instalatu daiteke eta mugikorretan edo tablet-etan erabiltzeko App-ak daude.
 • Beste edozein ERP-etan bezala, enpresaren departamentu desberdinetan erabiltzeko moduloak ditu (kontabilitatea, proiektuak, salmentak, giza baliabideak), eta, beraz, ikastetxean eskaintzen den beste modulo batzuetan erabili daiteke.
 • Alde negatibo bat aipatzekotan, esan behar da Python lengoaian garatuta dagoenez, zerbitzari birtual pribatu bat behar duela, eta, beraz,  instalazioa garestiagoa dela PHP-n oinarritutako aplikazioekin alderatuta.

Baina ezaugarri teknologikoak aztertzeaz gain, eskolak emateko garrantzitsuak diren beste ezaugarri batzuk hartu behar dira kontuan. Esparru honetan, Odoo aplikazioak aukera interesgarriak eskeintzen ditu:

 • Irakasleei bideratutako dokumentazioa eskaintzen du eta, beraz, tresna eskoletan erabiltzea errazagoa da.
 • Irakasleentzako foro bat dago, eta bertan plazaratu ditzakegu dudak edo hezkuntzarako materiala eta esperientziak.
 • Ikastetxeei dohainik eskaintzen die bere zerbitzarien erabilera; beraz, nahikoa da Internetera atzipena izatea aplikazioa erabili ahal izateko.

2014/15 ikasturtean egindako erabilera


Aplikazioa aurten Produkzioaren Planifikazioa izeneko moduloan erabili da, Unitate Didaktiko hauetan hain zuzen:

 • Stock-en kudeaketa: Eskolako tailerreko tresna biltegian existitzen diren datuak inportatu dira eta aztertu da zein datukin osatu beharko lirateke proktuktu horiek komertzializatu ahal izateko (kostuak, salneurriak, epeak, kokapenak, ...).
 • MRP: produktu batzuen ekoizpena kudeatzeko beharrezkoak diren datuak sartu dira aplikazioan, hain zuzen: materiale zerrendak, sortei buruzko arauak, entrega epeak eta ekoizpen ibilbidea. Horrela, MRPI eta MRPII metodologietan erabiltzen diren kontzeptuak praktikara eraman dira.
 • Proiektuen kudeaketa: adibide txiki bat landu da, eta, paraleloan, proiektuen kudeaketan espezializatutako aplikazio batekin alderatu da. Horrela, software bakoitzaren abantailak eta desabantailak aztertu ahal izan dira.

Bidean, ikasleek geroz eta autonomia handiagoa lortu dute eta ikastaroaren amaiera aldeko atazak betetzeko, aplikazioaren dokumentazioa erabili dute (webgunea eta bideotutorialak) eta tutorial txiki batzuk prestatu ahal izan dituzte. Datorren ikasturteari begira lan hildo hauetan sakontzea espero dugu eta interesgarria ikusten dugu aplikazioa beste modulo batzuetan erabiltzea.

Odoo: software libre para la gestión empresarial.

En el módulo de Programación de la Producción se trabajan conceptos como la gestión de almacén, la planificación de necesidades de materiales o la planificación, programación y seguimiento de órdenes de fabricación en el taller. Este tipo de actividades se suelen hacer mediante aplicaciones de gestión que, bajo las siglas MRP o ERP, se encargan de gestionar el día a día de la empresa (compras, ventas, almacén, taller, facturación, …).

Históricamente, este tipo de software se ha distribuido bajo licencias privativas de pago, y en el mercado podemos encontrar muchas opciones, desde los grandes paquetes como SAP u Oracle hasta paquetes pensados para Pymes como Microsoft Dynamics o alguna de las aplicaciones desarrolladas en empresas de nuestro entorno (Izaro de I68 , RPS de Ibermática , ...).

También podemos encontrar soluciones MRP/ERP desarrolladas bajo el modelo de software libre (http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Software_ERP). Uno de los proyectos con más años de historia es Odoo: el desarrollo de este proyecto comenzó en el año 2000 bajo el nombre Tiny ERP y desde el 2009 al 2014 se ha distribuido bajo el nombre OpenERP.

¿Por qué Odoo?


https://www.odoo.com/
A la hora de elegir un ERP para la empresa, es necesario analizar aspectos como el coste, la adecuación a las necesidad del negocio y el servicio dado por la empresa proveedora. Sin embargo, a la hora de elegir este software para el uso en clase, hemos valorado positivamente estos aspectos:

 • Base tecnológica de la aplicación: se dispone de versiones instalables en los principales SO y existen Apps para móvil/tablet.
 • Como cualquier aplicación ERP, dispone de módulos para diferentes departamentos de la empresa (contabilidad, proyectos, ventas, recursos humanos) y, por lo tanto, se puede utilizar en otros módulos.
Como punto en contra, cabe mencionar que, al estar desarrollado en Python, requiere un servidor virtual privado para instalar la aplicación, por lo que la instalación es más cara que en aplicaciones basadas en PHP.

Pero más allá de consideraciones tecnológicas, es necesario dar importancia a las oportunidades educativas de la aplicación. En este sentido, Odoo es una aplicación muy interesante por varios motivos:

 • Dispone de documentación orientada a docentes para facilitar el uso en el aula.
 • Dispone de una comunidad de docentes muy activa, donde es posible consultar dudas, o compartir material educativo y experiencias docentes.
 • Ofrece gratuitamente a los centros educativos alojamiento en sus servidores, por lo que basta con disponer de conexión a Internet para empezar a utilizar la aplicación.

Uso en el curso 2014/15


Durante este curso se ha utilizado en el módulo de Planificación de la Producción, concretamente en las siguientes Unidades Didácticas:

 • Gestión de almacén: se ha realizado una práctica en la que se han importado los datos existentes en almacén de herramientas del taller del centro, y se ha analizado la información a completar para poder comercializar dichos productos (costes, precios, plazos, ubicaciones, …).
 • MRP: se han introducido en la aplicación varios productos con sus listas de materiales, política de lotes, plazos de entrega y rutas de producción, de modo que se han podido experimentar de forma práctica los conceptos de las metodologías MRP I y MRP II.
 • Se ha hecho una pequeña práctica de gestión de proyectos y se ha comparado con una aplicación en Software Libre específica de gestión de proyectos, para poder comparar los planteamientos de las dos aplicaciones y las ventajas e inconvenientes de cada una.
En este camino, los estudiantes han ido ganado en autonomía, de modo que al final del curso han sido capaces de consultar la documentación de la aplicación (web y videotutoriales) y de crear sus propios mini-tutoriales. De cara al curso que viene se espera poder seguir profundizando en esta línea de trabajo y extendiendo el uso de la aplicación a otros módulos impartidos en el centro.